HRUBÁ STAVBA

POSTAVÍME VÁM HRUBOU STAVBU

Hrubá stavba tvoří základ celého domu, proto je třeba dbát především na kvalitu použitého materiálu a samozřejmě také na preciznost provedení hrubé stavby. Pokud se rozhodujete, jestli si nechat postavit dům na klíč nebo strávit celé roky stavbou domu svépomocí, popřemýšlejte také, zda nezadat realizaci hrubé stavby odborníkům. Důvody jsou zřejmé. Při výstavbě hrubé stavby je potřeba mnoha řemesel, která málokdo sám umí, takže stejně budete potřebovat odborníky, kteří vám například postaví střechu, odizolují obvodové zdi nebo navezou materiál. Je to těžká práce, jež vyžaduje mnoho znalostí. Navíc bude hrubá stavba rychleji hotova a zbyde více času na dokončovací práce a zařizování domu.

 

CO SE POD POJMEM HRUBÁ STAVBA SKRÝVÁ?

Pokud hrubou stavbu zadáte nám, bude její součástí vytyčení stavby, položení základové desky, obvodové zdivo, stropy a střecha. Na všechny tyto části hrubé stavby se samozřejmě vztahuje zákonem stanovená záruční doba, po kterou lze bezplatně opravit vadné části hrubé stavby. Pokud je však hrubá stavba kvalitní a precizně provedená, není potřeba záruku čerpat.

 

JAK REALIZACE HRUBÉ STAVBY PROBÍHÁ?

  1. Nejprve bude stavba vytyčena nebo zaměřena. Poté dojde k sejmutí ornice, vykopání základových pasů, které budou následně vylity betonem a obezděny zrtraceným bedněním.
     
  2. Posléze se zhotoví základová deska celé hrubé stavby a pod obvodové zdivo se položí se hydroizolace, aby do zdí domu neprosakovala vlhkost ze země. Na hydroizolaci se pak založí první řada cihel, vyzdí se obvodové zdi a osadí nadokenní překlady.
     
  3. Pak přijde na řadu příprava na stavbu stropu a střechy. Na připravené obvodové zdi se postaví věnec, který tvoří základ pro strop hrubé stavby. Strop může být buď monolitický nebo se také často pužívá tzv. miako systém.
     
  4. Poté přijde na řadu stavba nadezdívky, na kterou se posléze položí a uchytí pozednice a namontují krovy. Na hotové krovy se přichytí difuzní fólie a pomocí latěk se vytvoří základ pro střešní krytinu.


  DODÁVKY NA KLÍČ
Rekonstrukce rekreačních objektů, půdní vestavby. Zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení až po kolaudaci.

 BYTOVÁ VÝSTAVBA
Výstavba nových bytových jednotek a RD dle zpracované projektové dokumentace a požadavků objednatele.

 INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zajištění vyhotovení projektové dokumentace, kolaudace staveb, revizní zprávy, vyřízení stanovisek se správci IS.

 REKONSTRUKCE OBJEKTŮ
Realizace rekonstrukcí a modernizací objektů pro bydlení a občanskou vybavenost, průmyslových budov a hal, sanace objektů včetně demolic.