STŘECHY

Na základě již hotové (přinesené) projektové dokumentace, tak i námi vytvořeného originálního návrhu, provedeme stavbu nových i rekontrukci původních střech.


Zvláštní pozornost věnujeme ošetření dřevěných prvků nosných střešních konstrukcí. Vycházíme přitom z našich dlouholetých zkušeností se stavbou střech a ze znalosti vlastností a také potřeb dřevěného materiálu, a to s ohledem na typ střešní konstrukce.


Získané a praxí prohloubené profesionální znalosti a zkušenosti nám pomáhají naplnit veškeré požadavky a představy našich klientů ohledně stavby střechy - od realizace vlastní střešní konstrukce až po hoblování střešních trámů a jejich zdobení (včetně zachování typu a způsobu původního zdobení trámů i u nové střešní konstrukce v případě rekonstrukce střechy).


Stavíme obvyklé i méně časté, speciálnější a technicky náročnější typy střech, jako např. vazníkový typ střechy (určený především pro jednopodlažní průmyslové haly).
 

 • krovy a vikýře
 • renovace a rekonstrukce střech a krovů
 • domovní štíty
 • sbíjené vazníky
 • výztuhy trámů 
   

K nejčastěji vyžadovaným a realizovaným stavbám však patří střechy:

SEDLOVÉ

 • jedná se nejen o nejstarší typ střešní konstrukce ale zároveň také nejčastěji používaný tvar střechy

 • půdní prostor je u tohoto typu střechy omezený na 2 protilehlých stranách skloněnými střešními rovinami, které se protínají v hřebeni

PULTOVÉ

 • je polovina střechy sedlové

 • voda stéká na jednu stranu

MANSARDOVÉ

 • má střešní roviny v tupém úhlu zalomení

 • je možné ji použít jako střechu sedlovou nebo valbovou


V řadách našich klientů se nacházejí jak firmy a společnosti, tak majitelé soukromých rodinných domů. Za dobu našeho působení v oboru stavebnictví jsme tak už měli možnost získat mnoho praktických zkušeností a prohloubit naše profesní znalosti při realizaci projektů střech pro mnoho rodinných domů, průmyslových hal a budov. Úspěšně jsme se rovněž vyrovnali s prubířským kamenem našich stavebních dovedností při realizaci zakázek na rekonstrukce a opravy střech historických objektů.  DODÁVKY NA KLÍČ
Rekonstrukce rekreačních objektů, půdní vestavby. Zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení až po kolaudaci.

 BYTOVÁ VÝSTAVBA
Výstavba nových bytových jednotek a RD dle zpracované projektové dokumentace a požadavků objednatele.

 INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zajištění vyhotovení projektové dokumentace, kolaudace staveb, revizní zprávy, vyřízení stanovisek se správci IS.

 REKONSTRUKCE OBJEKTŮ
Realizace rekonstrukcí a modernizací objektů pro bydlení a občanskou vybavenost, průmyslových budov a hal, sanace objektů včetně demolic.